صفحه اصلي | جستجو | دريافت نشريه | تماس با ما
قائم مقام مدیرعامل سایپایدک:روندافزایش کیفیت خدمات ورضایت مشتریان درگروه سایپا روز به روز بهترمي‌شود
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی سایپایدک،  مهندس محمدی در ششمین همایش کیفیت گروه سایپا که با حضور مهندس جهرودی مدیرعامل گروه سایپا برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: میزان افزایش امتیاز رضایت مشتریان در ارزیابی وزارت صنایع قابل توجه بوده و در این زمینه تنها شرکتی هستیم که بیشترین رشد امتیاز را داشتیم هر چند که این میزان رشد کافی نیست اما با درایت و پشتکار شبکه نمایندگی ها به حد عالی خواهد رسید.
وی ادامه داد: اگر الزامات کیفیت در فرآیند تولید رعایت شود، در خدمات پس از فروش با کمترین مشکل روبرو خواهیم شد.در واقع هرچه که رضایت مصرف کننده را افزایش دهد در زمره تعریف کیفیت می گنجد.
قائم مقام مدیرعامل سایپایدک تاکید کرد: در حوزه خدمات باید تمام انتظارات مشتری را شناسایی کنیم و برای رفع آن برنامه ریزی داشته باشیم چراکه انتظار مشتری در طول زمان در حال تغییر است. بنابراین اگر بتوانیم کیفیت را در بالاترین سطح رعایت کنیم قطعا رضایت و خواسته مشتری تامین خواهد شد.
محمدی افزود: در تمام نظامهای ارزیابی، کیفیت خدمات به صورت مستقل با رضایت مشتری سنجیده می شود و هرجا کیفیت خدمات افزایش یابد،  رضایت مشتری نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.
وی گفت: کیفیت در خدمات پنج بعد دارد که عبارتند از قابلیت اعتماد مشتری، تضمین کیفیت و قابلیت اطمینان، فضای فیزیکی مناسب نمایندگی،  همراهی و همدردی با مشتری و پاسخگویی به مشتری.
قائم مقام مدیرعامل سایپایدک ادامه داد: برای همه این ابعاد، در سایپایدک برنامه های عملیاتی و اجرایی تدوین و اجرا شده که در نهایت به اهداف تعیین شده در برنامه ها برسیم و جایگاه کیفیت خدمات پس از فروش را افزایش دهیم.© 2013 Moshtarimadari
Allright Reserved & Supported By Saipayadak